Cloud Computing

COMING Cloud Computing usluge u najavi obuhvataju:

  1. Infrastrukturu-kao-servis – virtuelne serverske i desktop mašine.    U pripremi su šabloni za Windows 2003 i 2008 Servere 32 i 64 bita, Linux (Red Hat i Ubuntu) 32 i 64 bita, kao i specijalizovani virtuelni uređaji („virtual appliance“) – DHCP, DNS, File/Print servisi i drugi.
  2. Softver-kao-servis – najčešće korišćene aplikacije u formi virtuelnih uređaja – MS Exchange, SharePoint, SQL Server, Dynamics Nav i druge.
  3. Sa našim podisporučiocima pripremamo i specifične napredne usluge kao što je bekap podataka i oporavak u slučaju otkaza („disaster recovery“) kao servisi, arhiviranje i pretraživanje elektronske pošte i drugog sadržaja.

Ove usluge će biti dostupne preko korisničkog portala krajem godine. U toku je razvoj i testiranje usluga kod ograničenog broja korisnika.

Ukoliko ste zainteresovani za ovu vrstu usluga javite nam se radi dodatnih informacija i eventualnog učešća u pripremnoj fazi.

O detaljima priprema i testiranja, kao i o komercijalnim aspektima ponude ćemo vas pravovremeno obaveštavati.

 

Kampanja "Zaštitite svoje poslovanje na vreme!"

Čitajte Business&IT časopis online

 Business IT1 1

 

1998 - 2016 © COMING - Computer Engineering