Obuke i radionice

COMING - Computer engineering organizuje obuke i radionice prilagođene za klijente u zavisnosti od toga čime se njihova kompanija bavi. Znanje i praktično iskustvo na ovim obukama će pomoći klijentima da upravljaju već implementiranim rešenjima, kao i da se pripreme i planiraju nove projekte.

Obuke se, uobičajeno, održavaju u našem trening centru. U skladu sa potrebama klijenta, mogu se organizovati i na lokaciji klijenta, na njihovoj ili prenosivoj COMING-ovoj infrastrukturu.

Coming trening centar postoji već 7 godina, kroz koji je prošlo i sertifikovano preko 350 inženjera naših korisnika, koji su stečenim znanjem doprineli svojim kopmanijama u implementaciji i podršci mnogih rešenja, koristeći znanje iz najsavremenijih tehnologija stečeno tokom treninga.

Kursevi koji se odžavaju su tematski usmereni na najsavremenije informacione tehnologije, do čijih znanja nije lako ni jeftino doći , naročito na samom početku njihovog razvoja. Coming edukuje svoje inženjere i predavače upravo kroz takve treninge i konferencije, na izvoru nastanka Informacionih tehnologija, a i kroz implementirane projekte u Srbiji i regionu.

Naši iskusni inženjeri su istovremeno i predavači na tim treninzima, gde prenose ne samo teoretska već i praktična znanja, stečena kroz ostvarene tehnološki napredne projekte, koji imaju značajan uticaj na dalji razvoj IT-a u svetu.
Kontaktirajte nas za detaljnije informacije o obukama, treninzima i prijavama.

 

Naziv Vrsta
Mrežna i security rešenja u virtuelizovanom okruženju Obuka

NetApp – Administracija, Konfiguracija i Troubleshooting

Obuka

Veeam Backup & Replication – konfiguracija i administracija

Radionica

VMware Site Recovery Manager (SRM)

Obuka

VMware View: instalacija, konfiguracija i upravljanje

Obuka
vSphere 5 – Optimizacija performansi virtuelne infrastrukture Obuka
vSphere – Instalacija, konfiguracija i upravljanje V5.x Obuka
“Business Intelligence & Reporting” Radionica

 

Novo - ITIL Kurs

 

 

 

 

 

Usluge

USLUGE

COMING - Computer Engineering pruža širok spektar usluga u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija (ICT) od izrade projekata za IT infrastrukturu preko rešenja za komunikacije i umrežavanje, poslovnih procesa, kritične podrške za implementirane sisteme kao i edukacije korisnika za iste.

Veliki broj sertifikovanih inženjera za svaku oblast koji poseduju iskustvo radeći na sofisticiranim projektima garantuje kvalitet i uspeh za preuzete obaveze.

Spektar usluga koje mi pružamo izgleda ovako:

 

Servisni centar

Servisni centar

IT Servis centar je deo odeljenja za IT podršku koji se bavi održavanjem hardverskih komponenti serverskih sistema, sistema za centralno skladištenje podataka, kao i mrežne i desktop opreme.

Kao deo servis centra vodećih proizvođača opreme (HP, IBM, CISCO i dr.)  COMING - Computer Engineering preuzima odgovornost za pravilno funkcionisanje opreme u periodu garantnog roka kao i po isteku istog ali i za posebne usluge održavanja po ugovoru.

Integrisan u servisni sistem vodećih svetskih proizvođača, naš servisni centar je opremljen sa originalnim rezervnim delovima omogućavajući na taj način pružanje usluga na visokom nivou i brzu reakciju.

Servisni centar

Prenosivi datacentar servisi

Prenosivi data centar servisi

Iznajmljivanje IT resursa

COMING - Computer Engineering poseduje četiri prenosiva data centar sistema različitih dimenzija, u kojima se nalaze od 3 do 8 servera koji se sastoje od ukupno 16 četvorojezgarnih procesora i sa ukupnim memorijskim kapacitetom od 256 GB,  povezanim sa centralnim sistemom za skladištenje podataka  kapaciteta od 3 do 68 TB, zatim sistemom za backup na trakama sa ukupnim kapacitetom od 38.6 TB, kao i svom potrebnom mrežnom opremom i opremom za bežične komunikacije.

Prenosivi data centar servisi

Na ovom sistemu nalazi se  sloj za virtuelizaciju na kojem su implementirane neophodne korisničke usluge poput Aktivnog Direktorijuma, Antivirusne zaštite, Internet Proxy sistema, sistema za opsluživanje elektronske pošte, ERP rešenja poput Microsoft Dynamics Nav, CRM rešenja, sistema za upravljanje sadržajima poput IBM Omni-Find, podrške za bežičnu mrežu, IP telefonije, video nadzora, DMBS servisa kao osnove za druge aplikativne servise poput MS SQL servera ili ORACLE servera, itd.  Sa druge strane ovi sistemi mogu da podrže i do 300 virtuelnih desktop klijenata pomoću softverskog proizvoda VMware View. Ovi sistemi originalno su kreirani od strane COMING - Computer Engineering pod imenom All- in-one data center [PDF].

Pomoću ovih sistema COMING - Computer Engineering može u roku od nekoliko sati uspostaviti  IT data centar infrastrukturu za konferencije, trening skupove, novoosnovane firme, oporavak od elementarnih nepogoda kao i u druge svrhe.

Ovi i drugi IT resursi mogu biti isporučeni kupcima i preko WAN na bilo kojoj udaljenoj lokaciji gde postoje adekvatni tehnički uslovi.


Prenosno rešenje za oporavak od katastrofe

COMING - Computer Engineering razvio je prenosno rešenje za oporavak od katastrofa (disaster recovery) namenjeno za preduzeća čiji su korisnički servisi već virtuelizovani na primarnoj lokaciji, a čije poslovanje može da opstane bez IT usluga u periodu ne većem od 12 do 24 časa. Ovo rešenje donosi uštedu, jer garantuje oporavak IT operacija u hitnim situacijama u  periodu manjem od 8 časova od trenutka nastanka katastrofe.

Kao preduslov za oporavak od katastrofe mora biti izrađen detaljan plan oporavka. Tako u slučaju katastrofe, klijent obezbeđuje traku sa konsolidovanim backup-om virtuelne infrastrukture, dok COMING - Computer Engineering dolazi na mesto katastrofe sa prenosnim data centrom. Proces oporavka može biti završen u periodu od 8, a najkasnije do 24 sata.

Ovo rešenje, koje je očigledno potrebno za sigurnost poslovanja, je daleko jeftinije od izgradnje sopstvenog rešenje za oporavak od katastrofe, kupovanjem opreme i trošenja materijalnih i administrativnih resursa na događaje do kojih možda neće doći duži niz godina. Scenario oporavka od katastrofe može biti testiran na zahtev klijenta kada god on to zahteva.

Specijalističke obuke

Specijalističke obuke

Naša kompanija ulaže značajne resurse u obrazovanje naših kadrova i to kroz prisustvo na vodećim svetskim konferencijama o novim tehnologijama, kao i putem obuka i radionica. Naša najveća snaga ogleda se u tom što se sa novim tehnologijama upoznajemo na mestu njihovog nastanka, kao i kroz partnerske programe vodećih svetskih proizvođača hardvera i softvera.  

 

 

edu

U sklopu našeg poslovnog prostora nalazi se i trening centar u kome je trenutno instalirano sedam sistema za centralno skladištenje podataka dostavljeno od strane svih vodećih svetskih dobavljača, zatim server platforme, oprema za umrežavanje kao i niz naprednih softverskih rešenja. 

Upravo u našem trening centru organizujemo obuke i radionice prilagođene korisnicima i njihovoj poslovnoj delatnosti. Znanje i praktično iskustvo na ovim obukama mogu pomoći korisnicima da upravljaju već implementiranim rešenjima kao i da se pripreme i planiraju nove projekte.

 

Kritična podrška

Kritična podrška

Podrška u IT kriznim situacijama koju pruža COMING - Computer Engineering, pokriva mnoge kritične probleme korisničkog IT sistema. Ove usluge se pružaju radi kontinuiteta u IT biznisu.

Kritična podrška

Podrška se sastoji iz redovnog nadzora IT sistema preko planiranog održavanja do podrške u kriznim situacijama počevši od 12-časovne reakcije za rešavanje uobičajenih problema pa sve do  2-časovne reakcije u urgentnim situacijama. Podrška u kriznim situacijama opremljena je call centrom i svim neophodnim alatom i delovima.

Dostupna je i 24/7 podrška od strane iskusnih sistem inženjera u manje kritičnim situacijama, od problema sa hardverom pa sve do problema u pravilnom funkcionisanju sistema u data centru ili na radnom mestu klijenta.

 
 

IT konsalting i projektovanje

IT konsalting i projektovanje

Projektovanje rešenja za data centar

Izgradnja savremenog data centra zahteva sveobuhvatno sagledavanje poslovnih potreba i zahteva  koji se postavljaju pred IT. Da bi se na pravi način odgovorilo zahtevima neophodno je uraditi projekat celovite infrastrukture za data centar koji pored postavljenih zahteva, treba da uzme u obzir najnovije tehnologije. COMING - Computer Engineering ima bogato iskustvo na ovom polju.

projektovanje

Rezultati dosadašnjih projekata za data centre bili su smanjenje troškova ulaganja i do 50% uključivanjem novih tehnologija kao što su virtualizacija, efikasna rešenja za skladištenje podataka i veliki broj drugih naprednih tehnologija.

Konsalting i upravljanje projektima

Možete koristiti naše konsalting usluge u različitim oblicima. Bilo da se učestvuje u projektovanju ili je reč o korišćenju usluga podrške od strane krajnjeg korisnika,  konsultanti su visoko kvalifikovani i iskusni kako bi pružili očekivani i maksimalni nivo podrške.  

Projekt menadžment je važan deo procesa, od faze kreiranja preko implementiranja do faze održavanja, u smislu vođenja projekta na način kako je to isplanirano i predviđeno. Svi projekti se tretiraju na isti način nezavisno od toga da li je reč o manjim ili većim projektima, ili od toga da li podrazumevaju jednu ili više faza između kreiranja i podrške. Proces projektnog  upravljanja razvijen i usvojen od strane COMING - Computer Engineering dokazao se kao dobra investicija i garancija korisniku da će dobiti potpun i isplativ projekat.

IT projekat mora doneti korist poslovanju!

ICT servis i podrška

ICT servis i podrška

COMING - Computer Engineering pruža značajan i pouzdan ICT servis i podršku svojim klijentima, i to u dva segmenta:

ICT servis i podrška

ICT servis i podrška

ICT servis i podrška

COMING - Computer Engineering pruža značajan i pouzdan ICT servis i podršku svojim klijentima, i to u dva segmenta:

ICT servis i podrška

Cloud Computing

COMING Cloud Computing usluge u najavi obuhvataju:

  1. Infrastrukturu-kao-servis – virtuelne serverske i desktop mašine.    U pripremi su šabloni za Windows 2003 i 2008 Servere 32 i 64 bita, Linux (Red Hat i Ubuntu) 32 i 64 bita, kao i specijalizovani virtuelni uređaji („virtual appliance“) – DHCP, DNS, File/Print servisi i drugi.
  2. Softver-kao-servis – najčešće korišćene aplikacije u formi virtuelnih uređaja – MS Exchange, SharePoint, SQL Server, Dynamics Nav i druge.
  3. Sa našim podisporučiocima pripremamo i specifične napredne usluge kao što je bekap podataka i oporavak u slučaju otkaza („disaster recovery“) kao servisi, arhiviranje i pretraživanje elektronske pošte i drugog sadržaja.

Ove usluge će biti dostupne preko korisničkog portala krajem godine. U toku je razvoj i testiranje usluga kod ograničenog broja korisnika.

Ukoliko ste zainteresovani za ovu vrstu usluga javite nam se radi dodatnih informacija i eventualnog učešća u pripremnoj fazi.

O detaljima priprema i testiranja, kao i o komercijalnim aspektima ponude ćemo vas pravovremeno obaveštavati.

 

Kampanja "Zaštitite svoje poslovanje na vreme!"

Obuke

Obuke

COMING - Computer engineering organizuje obuke i radionice prilagođene za klijente u zavisnosti od toga čime se njihova kompanija bavi. Znanje i praktično iskustvo na ovim obukama će pomoći klijentima da upravljaju već implementiranim rešenjima, kao i da se pripreme i planiraju nove projekte.

Obuke se, uobičajeno, održavaju u našem trening centru. U skladu sa potrebama klijenta, mogu se organizovati i na lokaciji klijenta, na njihovoj ili prenosivoj COMING-ovoj infrastrukturu. 

obuke

Coming trening centar postoji već 7 godina, kroz koji je prošlo i sertifikovano preko 350 inženjera naših korisnika, koji su stečenim znanjem doprineli svojim kopmanijama u implementaciji i podršci mnogih rešenja, koristeći znanje iz najsavremenijih tehnologija stečeno tokom treninga.

Kursevi koji se odžavaju su tematski usmereni na najsavremenije informacione tehnologije, do čijih znanja nije lako ni jeftino doći , naročito na samom početku njihovog razvoja. Coming edukuje svoje inženjere i predavače upravo kroz takve treninge i konferencije, na izvoru nastanka Informacionih tehnologija, a i kroz implementirane projekte u Srbiji i regionu.

Naši iskusni inženjeri su istovremeno i predavači na tim treninzima, gde prenose ne samo teoretska već i praktična znanja, stečena kroz ostvarene tehnološki napredne projekte, koji imaju značajan uticaj na dalji razvoj IT-a u svetu. 
Kontaktirajte nas za detaljnije informacije o obukama, treninzima i prijavama.

COMING - Computer engineering organizuje obuke i radionice prilagođene za klijente u zavisnosti od toga čime se njihova kompanija bavi. Znanje i praktično iskustvo na ovim obukama će pomoći klijentima da upravljaju već implementiranim rešenjima, kao i da se pripreme i planiraju nove projekte.

Obuke se, uobičajeno, održavaju u našem trening centru. U skladu sa potrebama klijenta, mogu se organizovati i na lokaciji klijenta, na njihovoj ili prenosivoj COMING-ovoj infrastrukturu. 

obuke

Coming trening centar postoji već 7 godina, kroz koji je prošlo i sertifikovano preko 350 inženjera naših korisnika, koji su stečenim znanjem doprineli svojim kopmanijama u implementaciji i podršci mnogih rešenja, koristeći znanje iz najsavremenijih tehnologija stečeno tokom treninga.

Kursevi koji se odžavaju su tematski usmereni na najsavremenije informacione tehnologije, do čijih znanja nije lako ni jeftino doći , naročito na samom početku njihovog razvoja. Coming edukuje svoje inženjere i predavače upravo kroz takve treninge i konferencije, na izvoru nastanka Informacionih tehnologija, a i kroz implementirane projekte u Srbiji i regionu.

Naši iskusni inženjeri su istovremeno i predavači na tim treninzima, gde prenose ne samo teoretska već i praktična znanja, stečena kroz ostvarene tehnološki napredne projekte, koji imaju značajan uticaj na dalji razvoj IT-a u svetu. 
Kontaktirajte nas za detaljnije informacije o obukama, treninzima i prijavama.

Čitajte Business&IT časopis online

 Business IT1 1

 

1998 - 2016 © COMING - Computer Engineering